Creactiv - Authentieke marketing & communicatie
E-mailmarketing

Wetgeving rond e-mailmarketing

E-mailmarketing is en blijft een efficiënt communicatiemiddel om een doelgroep te bereiken. Er zijn heel wat regels verbonden aan e-mailmarketing. Vele bedrijven respecteren deze regels niet, terwijl deze wetgeving altijd van toepassing is.

Onder e-mailmarketing wordt verstaan: “elke vorm van communicatie die bestemd is voor het direct of indirect promoten van goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent.”

Wie mag je wettelijk gezien bereiken met e-mailmarketing?

In het algemeen mag je enkel personen bereiken die uitdrukkelijk toestemming gegeven hebben om je nieuwsbrief te ontvangen. Deze personen hebben zich bijvoorbeeld ingeschreven op de website voor je nieuwsbrief (dit wordt ook opt-in genoemd). Verder zijn er nog 2 uitzonderingen. Zo mag je ook klanten en rechtspersonen bereiken.

Je klanten mag je enkel bereiken met je eigen producten of diensten. De producten of diensten in je nieuwsbrief moeten gelijkaardig zijn aan wat je ooit verkocht hebt aan de klant. Onder rechtspersonen worden onpersoonlijke e-mailadressen verstaan, zoals info@…, klantendienst@…, sales@…, …

Verplicht te vermelden in je nieuwsbrief
  • Er moet in de nieuwsbrief een mogelijkheid zijn om je uit te schrijven. Ontvangers van je e-mails moeten dit met 1 klik kunnen doen
  • Het woord ‘reclame’ moet vermeld worden in je nieuwsbrief

Wat met ontvangers die zich uitschrijven?
  • De persoon die zich uitschrijft moet een bevestiging krijgen waarin je vermeldt dat je rekening zal houden met zijn wensen
  • Je lijsten moeten aangepast worden
  • Je mag deze personen geen e-mails meer sturen.

Verder is het verboden om anoniem e-mails te versturen.

Wanneer je e-mails inzet als marketingtool, overdrijf er dan niet mee. Vaak e-mails sturen wordt door de ontvangers al snel als ‘spam’ aanzien. Houd zeker rekening met de wetgeving en zorg voor relevante content in je e-mails. Op die manier kan je jouw klantenrelaties versterken door middel van e-mailmarketing.


Meer informatie over dit onderwerp? Mail ons vrijblijvend!


Deel dit artikel:
  • Dienstverlener voor de KMO-portefuille
  • Google partner
  • Leadinfo Gold Partner
  • Member of feweb
  • Wij zijn erkend dienstverlener door de Vlaamse Overheid in het kader van de KMO-portefeuille met erkenningsnummer DV.A222536 voor Advies en DV.O222535 voor Opleiding.